Programom Volonterskog centra doprinosi se informiranju, promoviranju i razvoju volonterstva u lokalnoj zajednici i razvoju volonterstva uopće. Volonterski centar pruža podršku organizatorima volontiranja, razvoju vještina koordinatora volontera, osnažuje pojedince za prihvaćanje odgovornosti na izazove u društvu.

PORUKA OSOBAMA KOJE ŽELE VOLONTIRATI!

Imaš ideju?

Želiš biti aktivan?

Želiš volontirati?

Treba ti podrška?

Želiš biti dio pozitivnih promjena za sebe i okolinu u kojoj živiš?

Pridruži se nama u Volonterskom centru i zajedno s nama mijenjaj sebe i zajednicu u kojoj živiš!

Volontiranje 

„Nikada ne sumnjaj da mala grupa ljudi može promijeniti svijet, uistinu to je jedino što ga je ikada i mijenjalo“ - Margaret Mead

Ljudi su ogroman potencijal za razvoj koji je na razini društva važno prepoznati i podržati omogućavanjem različitih oblika aktivnog sudjelovanja uključujući i volontiranje. U vremenu u kojem živimo poticanje na volontiranje ima višestruku važnost. Osim  što predstavlja izvor društvene energije za pomoć skupinama u potrebi, ono je i iskustveni način odgoja mladih za aktivnu građansku ulogu u razvoju socijalnog i demokratskog  društva. Jednako važnu ulogu volonterstvo ima u razvoju samopoštovanja i vrijednih socijalnih vještina važnih za razvoj svakog pojedinca. Volontiranje ima potencijal podržati odgovorno ponašanje, odrastanje mladih i dragocjen je alat za uvođenje posebno mladih ali i ostalih u građansku odgovornost i aktivizam.

Što društvo dobiva volontiranjem 

Što dobivamo volontiranjem

 • Stvaranje novih vrijednosti
 • Veća građanska odgovornost i aktivizam mladih
 • Razvoj društvene solidarnosti
 • Bolja socijalna inkluzija u društvo
 • Razvijanje kreativnosti i tolerancije
 • Bolju kvalitetu življenja
 • Humanije društvo
 • Prevenciju poremećaja u ponašanju
 • Bolju konkurentnost mladih na tržištu rada
 • Učinkovitije odgovaranje na potrebe u društvu
 • Povećanje socijalnog kapitala i društvene kohezije
 • Samopoštovanje
 • Razvijanje razumijevanja za društvene probleme i suosjećanja s drugima
 • Učenje socijalnih vještina i razvijanje moralnog i etičnog koncepta
 • Mogućnost utjecanja na društvene promjene
 • Nova znanja i vještine
 • Nova poznanstva s različitim društvenim skupinama
 • Zadovoljstvo koje proizlazi iz pomaganja drugima
 • Osjećaj korisnosti i pripadnosti
 • Prva profesionalna iskustva
 • Korisno provođenje slobodnog vremena

Volontiranje kao priprema za tržište rada

Kako do znanja i vještina koja su potrebna i tražena na tržištu rada? Kako konstruktivno, korisno i kvalitetno iskoristiti vrijeme od završetka školovanja do dobivanja zaposlenja? Što mogu naučiti a može mi koristiti u bilo kojem poslu i bilo gdje radio/radila? Jedan od mogućih odgovora na ova pitanja je – volontiranjem.

Volontiranje može doprinijeti stjecanju znanja i iskustava koja su više nego tražena na tržištu rada, predstavlja priliku za učenje i stjecanje novih znanja i vještina. Volontiranjem se stječu raznovrsna praktična iskustva koja mogu biti korisna u različitim životnim situacijama. Istovremeno, volontiranje je prilika za osobni rast i razvoj, jačanje postojećih i stjecanje novih kompetencija, putem volontiranja osoba širi svoje kontakte.

Praksa je pokazala da je puno lakše prijeći iz stanja angažiranosti u stanje zaposlenosti nego iz stanja neangažiranosti/nezaposlenosti u stanje zaposlenosti. Najčešća znanja i vještine koje poslodavci prepoznaju važnima i cijene kod svojih zaposlenika uključuju: timski rad, komunikacijske vještine, inicijativu, sposobnost donošenja odluka.

Kako bi osigurali mogućnost unaprjeđenja životopisa po završetku volontiranja preporuka je da volonteri zajedno s organizacijom u kojoj su volontirali prate koje su to kompetencije stekli obavljanjem određene volonterske aktivnosti. U tom procesu može  pomoći obrazac kompetencija! 

Kada i kako mladi mogu volontirati? 

Volontiranje mladih u dobi od 15 do 18 godina omogućeno je Zakonom uz posebne uvjete (čl. 12 Zakona o volonterstvu, NN58/07):

 • uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika
 • ne smiju volontirati izvan granica RH bez pratnje zakonskog zastupnika
 • ne smiju biti uključeni u dugotrajno volontiranje (u trajanju od najmanje 20 sati tjedno, kontinuirano tri mjeseca)

Mladi u dobi od 15 do 18 godina imaju mogućnost volontiranja unutar škole, ali jednako tako mogu odlaziti i na volontiranje u udruge ili ustanove te ostale organizacije koje mogu biti organizatori volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu. Aktivnosti koje maloljetni volonteri obavljaju za vrijeme svog volonterskog angažmana moraju biti primjerene njihovoj dobi, tjelesnom i moralnom stupnju razvoja i vještinama i nikako ne smiju predstavljati rizik za njihovo zdravlje, razvoj i uspjeh u izvršavanju školskih obaveza.

Kako se odrasli mogu uključiti u volontiranje?

 • pronađite područje koje vas interesira
 • potražite organizatore volontiranja u vašoj okolini
 • posjetite organizatora volontiranja i upoznajte ga sa svojim željama i interesima
 • upoznajte se sa svim što vam je potrebno za volontiranje (prava i obaveze)
 • potpišite volonterski ugovor
 • uključite se u aktivnosti

Za sve informacije možete se obratiti putem web stranice Volonterskog centra Zaklada Sandra Stojić Kutina https://volonterski-centar-zss-kutina.hr/lvc/ ili Facebook stranice https://www.facebook.com/Volonterski-centar-Zaklada-Sandra-Stoji%C4%87-Kutina-105309674905949

Zavolontirajte se!