PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI - FAZA 1 Biram zdravlje

U Zagrebu, 22.listopada 2019. - Zaklada Sandra Stojić potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Biram zdravlje u okviru Odluke o financiranju projektnih prijedloga 'Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 1'koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Prioritetne osi 2, Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali' za razdoblje 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 498.415,89 kuna. Projekt se u 100% iznosu financira sredstvima EU u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava 'PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI - FAZA1' UP.02.2.1.04. Razdoblje provedbe projekta započinje 22. listopada 2019. godine te traje do 21. travnja 2021. 

Projekt 'Biram zdravlje' podrazumijeva implementaciju aktivnosti koje će prije svega imati za cilj promicanje zdravih navika i zdravlja, te povećanje znanja i svijesti građana o važnosti prevencije bolesti. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, tj. prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti - posebno kardiovaskularnih bolesti i neoplazmi koji su najčešći uzroci pobola i smrti, prevencija respiratornih bolesti, promicanje pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti, nepušenje, smanjenje tjelesne težine i antistresnih programa, informiranje i edukacija, povezivanje OCD-a koji se bave promocijom zdravlja i prevencijom bolesti u cilju povećanja učinkovitosti i racionalnog korištenja postojećih resursa, jačanje rada na prevenciji ovisnosti, jačanje svijesti o važnosti brige za vlastito zdravlje, praćenje okolišnih čimbenika koji mogu utjecati na zdravlje, rana detekcija prijetnji zdravlju, razvoj palijativne skrbi. 

Razvojem i jačanjem partnerstva osigurati će se bolja suradnja u sektoru civilnog društva koja će imati mogućnost da zajedno aplicira za financijska sredstva bilo iz JLS ili nekih drugih fondova. Partneri na projektu su Udruga RESPIRO i Kutinsko dijabetičko društvo. 

Kontakt osoba za više informacija je Suzana Fehlen 044/ 564 040

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.