• Imam pravo da se sa mnom postupa kao sa živim čovjekom dok ne umrem.
 • Imam pravo zadržati nadu, kako se god mijenjalo njezino žarište.
 • Imam pravo na njegu onih koji mogu održati ovu nadu.
 • Imam pravo izraziti svoje osjećaje i uzbuđenja u vezi sa smrću koja se približava, na moj vlastiti način.
 • Imam pravo sudjelovati u odlukama o svojoj skrbi.
 • Imam pravo očekivati stalnu medicinsku i njegovateljsku pažnju, premda su se ciljevi izlječenja promijenili u ciljeve udobnosti.
 • Imam pravo prije svega na oslobađanje od boli.
 • Imam pravo na iskren odgovor na moja pitanja.
 • Imam pravo na brižnu, osjetljivu, obrazovanu osobu, koja će nastojati razumjeti moje potrebe i kojoj će činiti zadovoljstvo pomagati mi da se suočim sa smrću.
 • Imam pravo na istinu.
 • Imam pravo na pomoć i za moju obitelj u prihvaćanju smrti.
 • Imam pravo raspravljati i proširivati moja vjerska i/ili duhovna iskustva, što god to značilo za druge.
 • Imam pravo zadržati svoju osobnost i ne biti osuđivan zbor svojih odluka, koje mogu biti suprotne stavovima drugih.
 • Imam pravo umrijeti u miru i dostojanstvu.
 • Imam pravo da ne umrem sam
 • Imam pravo očekivati da će se poslije smrti poštivati svetost moga ljudskog tijela.

(Donovan MI i Pierce SG: Cancer Care Nursing)