Projekt 'Žene su snaga zajednice' podrazumijeva implementaciju aktivnosti koje će prije svega  potaknuti  zapošljavanje 20 žena pripadnica ranjivih skupina u periodu od 24 mjeseca te njihovo obrazovanje i osposobljavanje što će im  omogućiti stjecanje novih vrijednih kompetencija, vještina i iskustva koje će moći primijeniti u daljnjem zapošljavanju nakon isteka ugovora o radu od 24 mjeseca. Steći će vrijedno radno iskustvo i osjećaj korisnosti te tako povećati svoju zapošljivost i mogućnost za ostanak na tržištu rada. Novozaposlene žene će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života 100 krajnjih korisnika (starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju) pružajući im potporu i podršku od jednostavnih kućanskih poslova do razgovora i druženja, praćenja i pomaganja u raznim društvenim aktivnostima, što krajnje korisnike uključuje u društvo i podiže kvalitetu života u lokalnoj zajednici.  Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućiti će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada (prema podacima HZZ-a obzirom koja znanja i vještine su konkurentne na tržištu rada) kroz dodatno obrazovanje i osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile što konkurentnije na tržištu rada. Na taj način smanjiti ćemo učestali trend iseljavanja koji na području Grada Kutina u posljednjih nekolika godina neprekidno raste. Završetkom ugovora o radu i obrazovanja/osposobljavanja, žene će steći upis radnog iskustva u radnu knjižicu i javnu ispravu o obrazovanju/osposobljavanju što će utjecati na njihovu radnu aktivaciju u budućnosti te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Financiranjem projektnih aktivnosti omogućava se održivi rast koji je važan za lokalni razvoj, te gospodarski i društveni rast zajednice. Projekt će pomoći teško zapošljivim ženama u pronalasku zaposlenja što će smanjiti broj nezaposlenih i neaktivnih osoba na području Grada Kutine. Također jačanjem Zaklade Sandra Stojić kao organizacije civilnog društva koja djeluje na lokalnoj razini, ali i kao regionalni i nacionalni primjer dobre prakse, steći će se uvjeti za nova financiranja, što znači razvoj i provedba budućih aktivnosti na kojima će se zaposliti nove osobe. Razvojem i jačanjem partnerstva osigurati će se bolja suradnja u sektoru civilnog društva, ostvariti nove partnerske platforme koje će imati mogućnost zajedno aplicirati za financijska sredstva bilo iz JLS ili nekih drugih fondova.

Outputi projekta i mogućnost odgovora na buduće potrebe društva i zajednice ostvarit će se izgradnjom kapaciteta u lokalnoj zajednici što će ljudima pomoći da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, a sve s namjerom da se smanji stopa siromaštva i socijalne isključenosti te da se poboljša učinkovitost javne uprave.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.911.130,30 kuna. 85% ukupnih troškova osigurano je iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok je 15% udio iz Državnog proračuna RH. Svi navedeni troškovi projekta financiraju se iz Europskog socijalnog fonda u okviru otvorenog trajnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava 'Zaželi – Program zapošljavanja žena'  UP.02.1.1.05

Razdoblje provedbe projekta započinje 01. lipnja 2018. godine te traje do 30.studenoga.2020.

Voditeljica projekta je Suzana Fehlen 099 591 8471.